Zwiększenie zatrudnienia

  • Liczba głosów
  • 125

Akademicki Szczecin

Rozwój szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, kultury i lokalnych elit. Rozwój innowacyjnej infrastruktury, parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i klastrów innowacyjności. Miasto realizuje projekt poprzez działania takie jak: przygotowanie portalu www.akademcki.szczecin.eu dedykowanego dla obecnych i przyszłych studentów, prowadzenie programu stypendialnego Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów, prowadzenie warsztatów tematycznych dotyczących kierunków współpracy Szczecina ze środowiskiem akademickim oraz uczelniami wyższymi, promowanie inicjatyw uczelni wyższych kierowanych do uczniów szkół na portalu edukacyjnym.

Akademicki Szczecin

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią