Zwiększenie zatrudnienia

  • Liczba głosów
  • 125

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy

Projekt ma na celu poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących w celu lepszego ich przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy zarówno w charakterze pracownika, jak i młodego przedsiębiorcy.

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią