Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Fotowoltaika

Projekt ukierunkowany jest na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

poprzez zmniejszenie
zużycia energii elektrycznej w jednostkach publicznych. Zakłada montaż instalacji
fotowoltaicznych na budynkach, co pozwoli na produkcję energii elektrycznej na potrzeby
danego obiektu.

Fotowoltaika

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią