Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Zagospodarowanie terenów Grobla

Projekt zakłada wykorzystanie turystyczno-rekreacyjne północnych części Szczecina poprzez budowę przystani wodnej i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na rzece Odrze.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy i turyści będą mogli uprawiać sporty wodne oraz zyskają możliwość zwiedzania atrakcyjnych przyrodniczo terenów Międzyodrza. Oprócz walorów rekreacyjno – turystycznych projekt wpłynie pozytywnie na proces rewitalizacyjny północy Szczecina.

Zagospodarowanie terenów Grobla

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią