Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Modernizacja energetyczna budynków

Projekt ukierunkowany na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego
stratami energii cieplnej poprzez niewystarczającą izolacją cieplną budynków oraz na
zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej np. poprzez modernizację źródeł światła na
energooszczędne. Termomodernizacji poddane będą mieszkania komunalne, pomieszczenia
pomocnicze i przynależne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych oraz budynki
użyteczności publicznej.

Modernizacja energetyczna budynków

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią