Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Modernizacja dostępu drogowego do Portu

Projekt ma na celu kontynuację działań modernizujących dostęp drogowy do Portu w Szczecinie.

Działania będą skierowane na podnoszenie nośności dróg prowadzących do Portu,
likwidację barier geometrycznych dróg, takich jak zbyt ciasne łuki, zbyt wąskie drogi, czy z
niskie przejazdy pod wiaduktami.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią