Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Budowa drogi Szczecin-Dobra (ul. Nowomodra)

Projekt ma na celu usprawnienie połączenia drogowego pomiędzy Szczecinem, a Gminą Dobra.

W celu udostępnienia osobom poruszającym się pomiędzy Szczecinem i Dobrą drogi
alternatywnej do aktualnie przepełnionych układów komunikacyjnych, planuje się budowę
nowej drogi, która połączy Gminę Dobra z rozbudowywaną ulica Szafera. Nowe połączenie
pozwoli na zmniejszenie obciążenia aktualnie użytkowanych dróg, poprawi komfort i skróci
czas przejazdu.

Budowa drogi Szczecin-Dobra (ul. Nowomodra)

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią