Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Car – sharing

W ramach projektu planuje się poszerzenie oferty publicznie dostępnych środków transportu
o możliwość wypożyczenia samochodu. Miasto planuje stworzyć warunki do rozwoju
działalności firm oferujących wypożyczenie samochodu „na minuty”, które stworzą sieć stacji
wypożyczania samochodów.

Car – sharing

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią