Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Marina Gocław – zagospodarowanie terenu

Projekt zakłada budowę mariny w Gocławiu na Odrze.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy będą mogli uprawiać sporty wodne, głównie żeglarstwo i kajakarstwo, oraz będą mieli
możliwość zwiedzania atrakcyjnych pod względem przyrodniczym terenów Międzyodrza.
Oprócz walorów rekreacyjno – turystycznych, projekt wpłynie pozytywnie na procesy
rewitalizacyjne północnych dzielnic Miasta. Marina Gocław wpisze się w Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski, do którego należy już marina na Wyspie Grodzkiej.

Marina Gocław – zagospodarowanie terenu

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią