Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Stanica Wodna w Podjuchach

Projekt zakłada budowę przystani wodnej w Podjuchach na rzece Regalicy.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy będą mogli uprawiać sporty wodne, głównie kajakarstwo, oraz zyskają
możliwość zwiedzania atrakcyjnych przyrodniczo terenów Międzyodrza. Oprócz walorów
rekreacyjno – turystycznych projekt wpłynie pozytywnie na proces rewitalizacyjny Podjuch.

Stanica Wodna w Podjuchach

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią