Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Strefa rekreacyjno-sportowa w Parku Pomorzańskim

Projekt zakłada stworzenie na terenie Parku Pomorzańskiego strefy rekreacyjno-sportowej,
wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń plenerowych dla osób w różnym wieku.

Strefa rekreacyjno-sportowa w Parku Pomorzańskim

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią