Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Skwery seniora, micro parki, zielone skwery

Zadanie polega na zagospodarowaniu wyznaczonego terenu o powierzchni około 100 m2 i urządzenie mini parku rekreacyjnego dla osób starszych, w wieku powyżej 60 lat.

Miejsce rekreacji i integracji dla seniorów, przeznaczone również na aktywność fizyczną na
urządzeniach dedykowanych dla tej grupy wiekowej. Główne prace obejmują:
uporządkowanie terenu, przystosowanie placu, ułożenie specjalistycznego podłoża
(bezpiecznego, miękkiego, amortyzującego), zakup i instalację specjalistycznych urządzeń
zewnętrznych przeznaczonych dla grupy wiekowej 60+. Dla poprawienia dostępności terenu
projektu przewiduje się wykonanie miejsc parkingowych.

Skwery seniora, micro parki, zielone skwery

Zaloguj się aby Podzielić sięOpinią