Przeciwdziałanie zmianom klimatu

  • Liczba głosów
  • 175

Projekty proponowane przez Urząd Miasta Szczecin
Do każdego z nich możesz zgłosić swoje uwagi